Publicatie

Werkbeleving in hogescholen

Benchmark 2016-2018

Header image
Dit benchmarkrapport bevat de verzamelde resultaten van onderzoeken naar de werkbeleving binnen zestien hogescholen in Nederland over de periode 2016- 2018.

Meer informatie

Download de publicatie