Beren op de weg naar participatie

Routekaart

Header image
Hogescholen zijn goed op weg om, in het kader van de landelijke banenafspraak, extra banen te creëren voor werknemers met een beperking. Ben je bezig met de realisatie van deze afspraken, dan kun je een aantal beren op de weg tegenkomen. Van ‘ik krijg mijn bestuur nooit overtuigd’ tot ‘wij hebben geen banen voor deze doelgroep’. Met de routekaart 'Beren op de weg naar participatie' ondersteunen we je bij het herkennen van de beren én met de aanpak daarvan.

Routekaart

Om hogescholen te ondersteunen is een routekaart ontwikkeld. De routekaart doorloopt de stappen die je neemt in het proces om te komen tot extra banen:

  • draagvlak creëren
  • banen creëren
  • werven en selecteren
  • begeleiden
  • evalueren en borgen

Per stap beschrijven we kort wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. 

Beren op de weg...


Bij iedere stap benoemen we de mogelijke ‘beren op de weg’. Dat zijn de knelpunten/problemen uit het veld die steeds terugkomen. Niet iedereen doorloopt dezelfde stappen op de weg of komt op zijn of haar pad dezelfde beren tegen.

...en honingpotjes

Op de route naar participatie leer je niet alleen de beren te herkennen, maar bieden we je zogenaamde ‘honingpotten’ (oplossingen) aan om je te helpen de beren van de weg te halen.

Daarnaast vind je per stap aanvullende informatie in de vorm van praktische tips, praktijkvoorbeelden, handreikingen, e-learnings en interviews. Als hulpbron, maar vooral ook ter inspiratie!

Beren voorkomen door projectmatige aanpak

Een goede voorbereiding is het halve werk. Sla je stappen over in het begin, dan levert dat vaak later in het traject problemen op, de welbekende beren.

Een projectaanpak helpt om te komen tot een duidelijke doelstelling, expliciet opgeschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een onderlinge taakverdeling voor het hele traject. Ook biedt het je de mogelijkheid tussentijds bij te sturen. Daarnaast zorgt het betrekken van alle stakeholders voor commitment van eenieder op voorhand en dus een grotere slagingskans van het project.

En als je al middenin het traject zit? Ook dan kun je even een pas op de plaats maken en teruggrijpen naar een projectmatige aanpak.

Een mogelijke aanpak is Projectmatig creëren (PMC). In de stappen die wij benoemen komen onderdelen van deze aanpak terug. Natuurlijk kun je ook op andere manieren projectmatig werken en andere methodieken kiezen. Alles met de bedoeling om op je route naar participatie zo min mogelijk beren op je weg tegen te komen.

meer over Projectmatig creëren