Draagvlak creëren

Routekaart 'Beren op de weg naar participatie'

Header image
Draagvlak creëren ligt aan de basis van elk succes. Het gaat hierbij om zowel draagvlak bij het bestuur als draagvlak binnen de organisatie. Duidelijke communicatie en commitment in meerdere lagen van de organisatie is daarbij van belang.

De ideale route

De ideale route kent een aantal essentiële randvoorwaarden:

 • het bestuur agendeert de hogeschoolbrede opgave
 • er is een bestuurlijke portefeuillehouder
 • het bestuur heeft een centraal budget vrijgemaakt
 • er is een aanjager/projectleider aangesteld
 • er is een projectcontract opgesteld
 • er is commitment van managers en leidinggevenden
 • de opgave is opgenomen in het personeelsbeleid
 • de hele organisatie is geïnformeerd over het project en de doelstellingen

Dit pad is de kortste weg tot succes!

Draagvlak door projectcontract

Je creëert draagvlak onder meer door aan het begin gezamenlijk (projectleider, projectteam en opdrachtgever) een projectplan (projectcontract, plan van aanpak, projectbrief) op te stellen. Je zorgt samen voor duidelijke en expliciet opgeschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een onderlinge taakverdeling voor het hele traject. Hierbij bouw je aan commitment, onderlinge betrokkenheid en vertrouwen.

meer over het projectcontract

Goed communiceren is essentieel

Een goede communicatie is daarbij van belang om te komen tot voldoende draagvlak.

 • betrek tijdig de afdeling communicatie (bij het opstellen van het projectplan)
 • informeer hogeschoolbreed over de opdracht van de participatiewet, de doelstelling en de visie op inclusief werkgeverschap
 • zorg dat de uit te dragen boodschap positief is, een streefgetal omvat en de boodschap ‘schouders eronder’. We gaan dit doen en waarmaken als hogeschool.
 • verspreid de boodschap vanuit het bestuur en hoger management
 • zorg voor het op de agenda krijgen en houden van het onderwerp, richting bestuur

Draagvlak na plaatsing

Als de nieuwe medewerker is gestart is het ook belangrijk het draagvlak te behouden. Neem daarom het team waarmee de kandidaat gaat werken goed mee in het traject en stel hen regelmatig op de hoogte hoe het gaat. Bij aanvang is iedereen enthousiast en begrijpt de meerwaarde van het aannemen van deze nieuwe collega. Maar er komen ook momenten dat het wat minder goed kan lopen. Bereid ze daarop voor om draagvlak te behouden.

Bekijk ook eens...

Voorbeelden en praktijkverhalen

Hieronder vind je publicaties en praktijkverhalen die je helpen om het proces van draagvlak creëren in jouw hogeschool te ondersteunen. Laat je inspireren!