Werven en selecteren

Routekaart 'Beren op de weg naar participatie'

Header image
Een afdeling staat er voor open om een participant bij hen te laten werken (draagvlak creëren). Een leidinggevende en HRM gaan aan de slag om geschikt werk te bieden (banen creëren). Vervolgens is het belangrijk om aandacht te besteden aan de werving. Waar vind je geschikte kandidaten? Tot slot is het belangrijk hoe je de selectie op een goede manier vormgeeft.

Werven en selecteren is een vak apart. Daarvoor hebben hogescholen recruiters in dienst. Betrek hen vanaf het begin.

Werven opnemen in projectcontract

De recruiters (of een vertegenwoordiger van hen) maken onderdeel uit van de projectgroep. Bij de start van het project maken zij een plan met wervings- en selectie-strategieën voor deze doelgroep en stellen dat gaandeweg bij als blijkt dat de werving stagneert.

Vacaturetekst

Belangrijk is om aandacht te besteden aan de vacaturetekst en je bewust te zijn van stereotyperingen. Maak duidelijk dat mensen uit de doelgroep in het bijzonder welkom zijn. Meer over hoe je je belangstelling voor een kandidaat uit de doelgroep banenafspraak aangeeft in je vacaturetekst lees je hier.

Daarnaast zijn er wettelijke eisen aan de vacaturetekst. Wat mag je vermelden en wat zijn eventueel alternatieven? Lees meer over de eisen aan een vacaturetekst gericht op een specifieke doelgroep

Wervingskanalen

Als de vacature helder is, zorg dan dat deze uitgezet wordt bij de juiste wervingskanalen. Je kunt hierbij denken aan het werkgeversservicepunt (WSP), de kandidaatverkenner, detacheringsbureaus, re-integratiebedrijven of SW-bedrijven, werving via eigen personeel, samenwerking met vso-scholen of werving onder studenten met een beperking van je eigen hogeschool. Werk hiervoor samen met de recruiters van je hogeschool.

lees meer over de wervingskanalen

Selectiegesprek

Wanneer je een kandidaat hebt, dan kun je rekening houden hoe het gesprek aan te pakken, waarop alert te zijn en hoe je vragen te stellen. Het doel van het sollicitatiegesprek is hetzelfde als bij alle andere kandidaten: kijken of de kandidaat geschikt is voor de baan en of er een goede ‘klik’ is. Het is belangrijk om te weten dat kandidaten niet hoeven te vertellen wat hun beperking is. Wel kun je vragen welke ondersteuning iemand nodig heeft zodat het werk en de werkplek goed aansluit bij wat hij of zij kan.

Betrek in een vroeg stadium de (intern) werkbegeleider erbij, bijvoorbeeld bij het selectiegesprek. Per slot van rekening moet deze in de praktijk met de nieuwe collega werken. 

Bekijk ook eens...

Voorbeelden en praktijkverhalen

Hieronder vind je publicaties en praktijkverhalen die je helpen om het proces van werven en selecteren binnen jouw hogeschool te ondersteunen. Laat je inspireren!