Evalueren en borgen

Routekaart 'Beren op de weg naar participatie'

Header image
Periodiek evalueren is van belang om vast te stellen of de beoogde doelen behaald zijn, of het plan volgens verwachting verloopt en/of om verantwoording af te leggen richting College van Bestuur of de sector. Met periodieke evaluatie kun je het proces volgen, tussentijds bijsturen en desnoods je doelen bijstellen.

Ook al heb je een weldoordacht projectplan en commitment van alle betrokkenen, dan nog kan er tijdens de route van alles mis gaan. Het is voor het succes van het project raadzaam om bij het opstellen van het projectplan al met betrokken collega’s stil te staan bij wat je gaat evalueren, wanneer, hoe en met wie. Hiermee krijg je waardevolle informatie om tijdig bij te sturen. Bovendien werk je gaandeweg aan de eindrapportage.

Als er is geëvalueerd, is het belangrijk om leerervaringen en successen te delen met de hele organisatie, waardoor er weer meer draagvlak ontstaat.

Bekijk ook eens...

Voorbeelden en praktijkverhalen

Hieronder vind je publicaties en praktijkverhalen die je helpen om het proces van evalueren en bestendigen in jouw hogeschool te ondersteunen. Laat je inspireren!