Kandidaten begeleiden

Routekaart 'Beren op de weg naar participatie'

Header image
Om de plaatsing van de nieuwe medewerker te laten slagen, is goede begeleiding essentieel.

Denk hierbij in ieder geval aan de volgende stappen:

 1. Betrek vooraf de jobcoach

  De meeste werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een jobcoach. Deze ondersteunt en ontlast werkgevers op verschillende gebieden. Jobcoaches hebben veel ervaring in het begeleiden van mensen in de werksituatie. Voordat de nieuwe collega van start gaat, bespreken ze welke begeleiding de medewerker nodig heeft. De jobcoach is vaak vraagbaak voor de interne (werk)begeleider.

 2.  Zorg dat de werkzaamheden duidelijk en afgebakend zijn

  Maak duidelijke afspraken over wat wel en niet verwacht wordt van de nieuwe collega. Het kan voorkomen dat het outputniveau lager ligt dan dat van de andere medewerkers. Het is belangrijk dat eventuele vragen die hierover ontstaan bij andere medewerkers worden beantwoord

 3. Stem het introductieprogramma af op deze groep nieuwe medewerkers

  Het is belangrijk de introductie helder en zorgvuldig uit te voeren. Dit geldt voor elke nieuwe medewerker, maar zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend moet de nieuwe collega worden geïnformeerd over zijn werkzaamheden. Bedenk hierbij dat wat voor jou en je collega’s logisch is, "we doen het altijd op deze manier”, voor de nieuwe collega nieuw is en soms niet is te plaatsen. Denk ook aan praktische informatie, zoals ziekmelden, verlof aanvragen en ontwikkelmogelijkheden. Vergeet ook niet de 'ongeschreven regels' te vermelden zoals samen lunchen, koffie voor elkaar halen en gedag zeggen wanneer je weggaat.

 4. Zorg voor een toegankelijke werkplek
  De toegankelijkheid van de hogeschool is waarschijnlijk goed geregeld, maar geldt dit ook voor de werkplek? Hulpmiddelen en aanpassingen op het werk worden in veel gevallen vergoed via het UWV.

 5. Zorg voor duidelijke informatievoorziening

  Zorg ervoor dat de gegeven informatie op orde is en afgestemd op de beperking van de medewerker.  Zoals gesproken informatie voor niet- of slechtzienden (hiervoor zijn ook computerprogramma’s beschikbaar) en geschreven informatie voor medewerkers met een gehoorbeperking. Let op eenvoudig taal- en beeldgebruik bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme. Er zijn handige checklists beschikbaar voor het ontwikkelen van toegankelijke informatie.

 6. Zorg voor een goede begeleiding en afstemming op de werkvloer

  Betrek in een vroeg stadium de (intern) werkbegeleider en/of directe collega’s bij het selectiegesprek. Zij gaan samenwerken met de nieuwe collega. Bij de begeleiding op de werkvloer is het verder belangrijk om te weten welke rollen er zijn zoals: de projectleider, de leidinggevende, de intern (werk)begeleider en de externe jobcoach. Zorg dat het voor ieder van de actoren helder is wie wat doet in de begeleiding rondom de medewerker, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoever deze verantwoordelijkheid loopt. Leg dit ook vast in een document en evalueer regelmatig.

Beren op de weg

De meeste beren op de weg worden ervaren in de praktische begeleiding op de werkvloer. Ben ik hier wel geschikt voor, wat wordt er van mij verwacht, hoe ver gaat mijn verantwoordelijkheid? In de e-learning (intern) werkbegeleiders wordt dieper ingegaan op de diverse rollen en verantwoordelijkheden rondom begeleiding van de nieuwe collega en de vaardigheden van de intern (werk)begeleider.

Bekijk ook eens...

Voorbeelden en praktijkverhalen

Hieronder vind je publicaties en praktijkverhalen die je helpen om het proces van kandidaten te begeleiden in jouw hogeschool te ondersteunen. Laat je inspireren!