Pilot

Pilot Barometer culturele diversiteit

Header image
Wil je meer inzicht in de culturele diversiteit van jouw hogeschool? Vanuit het programma ‘Een diverser hbo’ bieden we - in samenwerking met het CBS- de Barometer culturele diversiteit aan in de vorm van een pilot.

Meer informatie

Wat is de Barometer culturele diversiteit?

De Barometer culturele diversiteit geeft inzicht in de culturele diversiteit van het personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. De informatie kan worden uitgesplitst naar subgroepen, zoals functiegroep, salarisschaal of aantal jaren in dienst. Het instrument is ontwikkeld door het CBS, in opdracht van de Tweede Kamer. Het CBS analyseert de gegevens die hogescholen aanreiken. Er is dus geen sprake van een vragenlijst.

Opzet van de pilot 

Zestor biedt deze culturele barometer aan in de vorm van een pilot, waaraan vier hogescholen kunnen deelnemen. Voordat hogescholen de barometer kunnen uitvoeren, dienen een aantal voorbereidingen getroffen te worden. Denk hierbij aan juridische aspecten en interne communicatie. Dit voortraject duurt gemiddeld zes maanden. Hierna kunnen deelnemende hogescholen de barometer uit laten voeren. Deze hogescholen krijgen een rapport in handen met data, waarop beleid gemaakt kan worden. In gezamenlijkheid worden de resultaten besproken. Eind 2022 inventariseren we wat de barometer gebracht heeft.

Meer weten of aanmelden? 

De informatiebijeenkomst over de pilot heeft inmiddels plaatsgevonden. Wil je graag meer weten of wil je jouw hogeschool aanmelden voor deze pilot? Stuur dan een mail naar Judith van der Mey.  Er is ruimte voor vier hogescholen om de barometer uit te laten voeren. Bij meer dan vier aanmeldingen zal er geloot worden.