Pilot

Pilot Data voor succesvolle onboarding

Header image
In deze pilot bieden we hogescholen gedurende een jaar de mogelijkheid om te meten hoe nieuwe medewerkers hun proces van onboarding ervaren.

Wat is onboarding?

Onboarding kan omschreven worden als het proces van het verwelkomen en acclimatiseren van een nieuwe medewerker. En dat proces is cruciaal, want met een goede onboarding voelen nieuwe medewerkers zich meer betrokken en verlaten ze de organisatie minder snel.

We richten ons specifiek op het proces van onboarden en niet op het inwerkprogramma. Daarover zijn in de cao-hbo al goede afspraken gemaakt. Bij het inwerkprogramma kan gedacht worden aan mentorschap, mogelijkheid om mee te lopen en uitnodigen tot reflectie.

Waarom deze pilot?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 20% van alle nieuwe medewerkers in de eerste 45 dagen opzeggen en één op de drie nieuwkomers de organisatie voor het einde van het jaar verlaat. Deze cijfers geven wel aan hoe belangrijk een goede onboarding is. Hogescholen zijn zich hiervan bewust en ook volop bezig om hierop een verbeterslag te maken. Wat echter nog vrijwel op geen enkele hogeschool gebeurt, is data verbinden aan onboarding. Uit een peiling van Zestor onder HR/recruitment specialisten van hogescholen blijkt dat er behoefte is aan data op het gebied van onboarding. Daarnaast geven de specialisten aan dat het thema onboarding een belangrijk thema is en momenteel ook hoge prioriteit krijgt binnen hogescholen.

Wat vragen we van deelnemende hogescholen?

De tevredenheid van net in dienst getreden medewerkers wordt gemeten door middel van een enquête. Deze enquête wordt verwerkt tot een link, die vervolgens met de nieuwe medewerker gedeeld kan worden. Zo krijgt iedere nieuwe medewerker de mogelijkheid om feedback te geven op het onboardingsproces.

In de looptijd van de pilot worden er vanuit Zestor twee bijeenkomsten georganiseerd: voor een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie. Hierbij vragen wij van hogescholen om hun inzichten en resultaten te delen met andere hogescholen. Afhankelijk van het aantal deelnemende hogescholen, zal er een hbo specifieke benchmark gemaakt worden. Uiteraard volledig geanonimiseerd. Resultaten van de deelnemende hogescholen zullen nooit herleidbaar zijn naar individuele medewerkers.

Meer weten of aanmelden?

Wil je meer weten of jouw hogeschool aanmelden voor deze pilot? Neem dan contact op met Judith van der Mey.