Tool

Pilot Nudging

Objectiveren van werving en selectie

Header image
Om hogescholen kans te geven meer in te zetten op kansengelijkheid en tegelijkertijd te werken aan een vernieuwde aanpak om de beste kandidaat aan te nemen, is Zestor de pilot Nudging gestart. Uit onderzoek blijkt dat bij gelijke opleiding en werkervaring personen met een migratieachtergrond minder kans op werk hebben. Door kleine aanpassingen (nudges) zoals herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen, kun je het tij keren en objectiever selecteren. In deze pilot zijn 5 hogescholen gestart om hiermee aan de slag te gaan en te ervaren of dit bijdraagt aan een meer objectieve werving en selectie.

Meer informatie

We focussen in selectie onbewust meer op ‘de klik’ dan op objectieve geschiktheid. We nemen zo niet altijd de beste kandidaat aan, maar de kandidaat die het meeste op onszelf lijkt. Door het objectiveren van de werving en selectie wordt het makkelijker om je aandacht te richten op de geschiktheid van een kandidaat. Zo help je jezelf om te doen wat je toch al wilde: de beste kandidaat aannemen. Deze aanpak is sinds 2018 werkenderwijs met organisaties uit de publieke en private sector ontwikkeld door het ministerie van SZW. Samen met het ministerie rollen we deze aanpak nu ook uit bij hogescholen in de vorm van een community of practice.

Waarom deze pilot?

Ondanks dat hogescholen ernaar streven de beste persoon voor de baan aan te nemen, laat onderzoek zien dat de persoon waarmee (onbewust) de beste ‘klik’ is vaak de voorkeur geniet. Kandidaten uit minderheidsgroepen krijgen zo vaker het nadeel van de twijfel, want een ‘klik’ wordt eerder gevoeld bij kandidaten die op onszelf lijken. Er zijn verschillende trainingen en cursussen die eigen onbewuste associaties onder de loep nemen. Dat blijkt echter slechts beperkt effect te hebben. Met deze pilot gaan we op een wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde manier het wervingsproces zo inrichten dat het makkelijker wordt om je aandacht te richten op de geschiktheid van een kandidaat.

Opzet van de pilot

Op 1 april 2020 is een community of practice gestart, bestaande uit 5 deelnemende hogescholen. Deze hogescholen zullen gedurende een jaar dezelfde aanpassingen in hun werving en selectie toepassen. De eerste maand volgen de deelnemers workshops om hun kennis te vergroten en te leren hoe je 'nudges' kunt toepassen. Vervolgens gaan ze aan de slag met het in de praktijk brengen van: 

  • het schrijven van inclusievere vacatureteksten
  • een objectievere 1e selectie
  • gestructureerd interviewen

Vanuit Zestor is een coördinator aangesteld voor de begeleiding en daarnaast wordt de hogeschool op afstand ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken. Zestor organiseert inhoudelijke bijeenkomsten met externe sprekers en ieder kwartaal komen de deelnemers samen om ervaringen uit te wisselen, aan de hand van een vooraf gedeeld format. Aan het eind van de pilot vindt een evaluatie plaats om te kijken of de aanpak bijdraagt aan een objectievere werving en selectie en past binnen de werkwijze van de hogeschool.

Meer weten?