Publicatie

Tijdsbesteding hbo-docenten

Resultaten kwantitatief onderzoek tijdsbesteding in relatie tot ervaren werkdruk en het werk af kunnen krijgen

Header image
Werkdruk is al jarenlang een bottleneck in het hbo. Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor het thema werkdruk, van concrete interventies op individueel niveau tot aan integraal gezondheidsbeleid. Desondanks blijven hbo-docenten de werkdruk als hoog beoordelen. Uit het rapport ‘Werkbeleving in hogescholen’ blijkt dat 53% van de docenten de werkdruk als (veel) te hoog ervaart.

Om meer zicht te krijgen op werkdruk, hebben cao-partijen Zestor gevraagd onderzoek te doen naar de tijdsbesteding van hbo-docenten. Het onderzoek is uitgevoerd onder docenten van vier hogescholen. Onderzocht is aan welke taken docenten hun tijd besteden. Daarvoor is gebruikgemaakt van twaalf verschillende taken. We hanteerden daarbij de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoeveel tijd besteden docenten aan verschillende typen taken in het hbo?
  • Hebben docenten werkdruk ervaren?
  • Kunnen docenten hun werk afkrijgen binnen de in hun dienstverband afgesproken uren?

Uitvoering

Het onderzoek is in opdracht van cao-partijen uitgevoerd door Zestor, in samenwerking met het lectoraat Organisatieontwerp en -Verandering van de Hanzehogeschool.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Jeannette de Vries, directeur van Zestor.

Voor persvragen kun je contact opnemen met:

  • Namens werknemersorganisaties:
    Douwe Dirk van der Zweep, bestuurder AOb,  DvdZweep@aob.nl, 06-53316470 
  • Namens werkgevers:

    Jos Steehouder, woordvoerder VH, steehouder@vh.nl, 06-16298629.