Publicatie

Tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

Header image
Een overzicht met tips voor de werving van docenten, mede gebaseerd op onderzoeksresultaten uit het onderzoek 'Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek'.

De tips uit deze publicatie zijn mede gebaseerd op uitkomsten uit het onderzoek ‘Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek’ van Zestor, uitgevoerd door Intelligence Group (bekijk de samenvatting). Het onderzoek is gehouden onder professionals in het bedrijfsleven met een academische achtergrond en minimaal 5 jaar werkervaring.

De tips zijn gerubriceerd naar de fasen die de potentiële docent doorloopt in zijn zoektocht naar een nieuwe baan.

Download de publicatie