Wij hebben geen passend werk

Header image
Leidinggevenden denken dat zij geen passend werk hebben voor mensen uit de doelgroep, omdat er bij hogescholen overwegend hoger opgeleiden werken en het bij participatiebanen vaak gaat over lager opgeleiden. Maar er is vaak veel meer mogelijk dan gedacht.

Maak gebruik van functiecreatie en jobcarving

Een mogelijkheid voor het creëren van banen is het onder de loep nemen van bestaande functies. De kans is groot dat bij medewerkers van een hogeschool een aantal taken onder hun niveau liggen. Daarnaast kan gekeken worden naar het creëren van nieuwe functies met een meerwaarde voor de hogeschool.

 • Bij functiecreatie wordt een organisatie of een heel werkproces ‘doorgelicht’ om mogelijkheden te onderzoeken voor werkzaamheden voor participanten. Dit gebeurt door alle taken die op een afdeling of binnen een organisatieonderdeel worden verricht te inventariseren. Daaruit worden vervolgens de eenvoudigere bijtaken geselecteerd. Deze taken kunnen samengevoegd worden tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

  Voorbeeld functiecreatie

  In de taak van een secretaresse: printen, kopiëren, bezoek ontvangen, klaarzetten van vergaderruimtes. Deze taken kunnen ook door een medewerker uit de doelgroep banenafspraak worden uitgevoerd. Door deze en andere taken samen te voegen krijg je een nieuwe functie. Hierdoor kunnen de secretaresses zich meer op hun kerntaken richten.

   

 • Jobcarving  is een methode om functies of banen te scheppen die specifiek passen bij een kandidaat, gericht op hun vaardigheden, mogelijkheden en interesses.

  Bij jobcarving wordt binnen een bedrijf of organisatie gekeken welke taken uit de bestaande takenpakketten kunnen worden gehaald. Hierdoor kan het zittend personeel zich meer op hun eigen kerntaken richten. Er wordt specifiek voor een bepaalde kandidaat een werkpakket samengesteld.

  Voor kandidaten die diploma’s of certificaten hebben, kan het takenpakket op een gemiddeld of hoger niveau liggen.

  Jobcarving kent twee trajecten die beide uitgaan van toegevoegde waarde voor de werkgever:

  • Starten bij de kandidaat

   Wat je wel en niet kunt verwachten van de kandidaat hangt erg af van de persoon. In dit geval wordt gekeken hoe de vacature is aan te passen aan de mogelijkheden van de kandidaat.

  • Starten bij het zittend personeel
   Hierbij worden taken afgesplitst en wordt een nieuwe functie gemaakt voor een specifieke kandidaat.

 • Soms kan voor de doelgroep een hele nieuwe, nog niet bestaande functie worden gecreëerd met een toegevoegde waarde voor de hogeschool. Denk bijvoorbeeld aan een host die bezoekers ontvangt of een schoolpleinwacht voor het rookbeleid.

   

Mogelijkheid voor bedrijfsanalyse

Het Kenniscentrum en A&O-fonds voor de sociale werkgelegenheid (SBCM) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn twee belangrijke partijen die over het algemeen kosteloos een bedrijfsanalyse kunnen uitvoeren.