De afdeling inkoop is niet betrokken bij realisatie banenafspraak

Header image
De mogelijkheid om de afdeling inkoop te betrekken bij het realiseren van participatiebanen is nog niet bekend of nog niet bekeken. Huidige contracten met leveranciers kunnen bijvoorbeeld kansen bieden voor het behalen van de doelstellingen.

Zoek samenwerking met inkoop

Er valt nog veel winst te behalen door samenwerking tussen HR en inkoop. Door het bundelen van expertises kunnen meer participatiebanen gerealiseerd worden. Dit ondanks het feit dat er op hogescholen veel werk is uitbesteed. Onder meer door afspraken te maken met leveranciers van catering, groen of schoonmaak. De gerealiseerde banen via inkoop mogen namelijk meetellen bij de inlenende partij. 

Doe mee met de pilot Sociale Inkoop

Hogescholen kunnen hierbij worden ondersteund door mee te doen aan de pilot Sociale Inkoop (zie onder).