Stap 1 - Beschrijf het teamdoel

Header image

Het teamdoel centraal

Hybride werken mag nooit een doel op zich worden. Het is belangrijk dat het teamdoel centraal staat en dat het, ook in hybride vorm, kan worden bereikt. Daarom moet bij alle teamleden het teamdoel scherp op het netvlies staan. De keuzes en afspraken die gemaakt worden rondom hybride werken kunnen dan afgezet worden tegen het doel. Het makkelijkste is om steeds de volgende vragen te stellen:

 • Helpt deze keuze en/of afspraak (uiteindelijk) bij het bereiken van ons teamdoel?
 • En zo ja, wat zijn dan de mogelijke aandachtspunten waar we op korte of langere termijn iets mee moeten doen?

Het teamdoel duidelijk zichtbaar

Niet elk team heeft het eigen teamdoel scherp op het netvlies: veelal is voor de teamleden een soort ‘algemene richting’ wel duidelijk, maar beschrijven ze het teamdoel allemaal net weer even anders. Geadviseerd wordt om het teamdoel geregeld binnen het team te delen en daarmee niet te wachten tot de jaarlijkse ‘heidag’. Hoe meer en duidelijker het teamdoel zichtbaar is, bijvoorbeeld in communicatie-uitingen, vergaderingen en discussie, hoe meer het teamdoel onderdeel wordt van het denken en doen van de leden.

 

Tips!

 • Zorg dat het teamdoel ‘in alignment’ staat met het hoofddoel, oftewel dat het teamdoel een afgeleide is van het strategische doel dat op organisatieniveau is vastgesteld. Meestal worden de doelen of de ambitie van de school weergegeven in het strategisch jaarplan/ meerjarenplan. Het teamdoel is daar in de regel een afgeleide van. Bijvoorbeeld: als het realiseren van ‘sustainable development goals 2030’ een hoofddoel is (Saxion 2020-2024), moeten afdelingen en teams, bijvoorbeeld bij huisvesting, communicatie en HR, een teamdoel formuleren dat hier direct of indirect aan bijdraagt.

  • Hoe concreter het teamdoel is beschreven, hoe beter. Kies er bijvoorbeeld voor om het doel samen te vatten in een zin, bijvoorbeeld: ‘Wij ontzorgen, signaleren en adviseren medewerkers van de faculteit X op HR gebied en creëren daardoor goed werkgeverschap’ (HR afdeling van een hogeschool).
  • Hang een poster op met deze tekst in de eigen ruimte, of kies een afbeelding die hier symbool voor staat. Deze afbeelding kun je bijvoorbeeld ook gebruiken als afbeelding van de team-Whatsapp-groep.
  • Bespreek periodiek, bijvoorbeeld elke drie maanden, of het doel nog steeds past en of de lopende projecten daar echt toe bijdragen.

 

 

Reflectievragen 

 

 • Is het teamdoel in begrijpelijke taal geformuleerd?
 • Is dit teamdoel nog ‘up-to-date’?
 • Hoe kunnen we het teamdoel duidelijk zichtbaar maken?