Stap 2 - Breng complexiteit in kaart

Header image

Kaders die gelden voor het team

De transitie naar hybride werken is een complexe transitie, omdat het met heel veel zaken samenhangt. De mogelijkheden voor hybride werken hangen samen met de inrichting van het gebouw, de IT faciliteiten en het primaire proces (lesgeven). Daarnaast is de transitie een veranderkundig vraagstuk: medewerkers moeten bereid zijn hun gedrag aan te passen, zodat de hybride werkvorm succesvol wordt.

Essentiële factoren

In deze handreiking wordt de complexiteit rondom hybride werken teruggebracht tot twee essentiële factoren (en één optionele factor) waar rekening mee moet worden gehouden. Dit zijn de kaders die gelden voor het team en de voorkeuren van de teamleden zelf. De  factoren worden hieronder toegelicht.

 

 

Reflectievragen 

 

  • Wat zijn de belangrijkste kaders waar ons team rekening mee moeten houden en hoe kunnen wij die inventariseren?
  • Welke bewegingsruimte houden we dan over?
  • Wat zijn de belangrijkste behoeftes van het team? Hoe kunnen wij deze het beste uitvragen en daarvan de gemene deler bepalen?