Ideeën en good practices

Op weg naar hybride werken

Header image
De ideeën en good practices zijn interessant voor beslissers en beleidsmakers van hogescholen. Ze bestaan uit interviews met medewerkers van enkele hogescholen en met medewerkers van andere organisaties die zich bezighouden met de invoering van hybride werken. Daarnaast worden er nog een aantal voorbeelden van hybride werkvormen gegeven.