Stap 3 - MAATREGELEN

Header image

Bepaal wat je inzet om de werkdruk aan te pakken

In deze derde stap bedenk je welke maatregelen je wilt nemen. Je kunt daarbij denken aan maatregelen als slimmer organiseren, en de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsformatie. Belangrijk hierbij is ook hoe je oplossingen in kaart brengt. De Handreiking Organisatieklimaat biedt een manier om werkdruk en andere relevante onderwerpen op teamniveau bespreekbaar te maken. Ook kun je bij het proces overwegen om de MR, leidinggevenden en teams rond werkdruk & werkplezier te scholen. Heb je zicht op je plan en de mogelijke maatregelen? Organiseer dan ook budget en bepaal randvoorwaarden om het plan ten uitvoer te brengen.

Wat kun je inzetten?

Bekijk ook eens

Wanneer je bezig gaat met het onderwerp werkdruk, krijg je te maken met verschillende stakeholders binnen de hogeschool. Onder andere het CvB. Hoe kijken zij naar het onderwerp werkdruk? En hoe zien zij de rol van de MR daarin? Bekijk hieronder het interview met Hans Camps, lid van het CvB bij de Haagse Hogeschool.

Voorbeelden uit de praktijk van het hbo